Prejsť na obsah

Oznamy DPMK o zmenách v doprave počas jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých

V piatok 28. 10. a v pondelok 31. 10. 2005jesenné prázdniny základných a stredných škôl. Verejná doprava prevádzkovaná DPMK počas nich premáva len s bežnými zmenami platnými cez pracovné dni bez školského vyučovania vyznačenými v bežných zastávkových cestovných poriadkoch (žiadne osobitné obmedzenia sa nezavádzajú):
a) nepremávajú autobusové linky č. 51, 54 a 57,
b) autobusová linka č. 53 premáva redšie (o 1 spoj za hodinu menej),
c) na autobusových linkách č. 22, 25, 28, 29 a 56 nepremávajú spoje označené „c“,

- - -

V súvislosti s očakávaným nárastom prepravných potrieb vo vzťahu ku krematóriu v dňoch 29. 10. – 1. 11. 2005 budú na autobusovej linke MHD č. 33 premávať naviac oproti bežnému cestovnému poriadku posilové spoje s týmito odchodmi z východzích zastávok:

1. Cez voľné dni (sobota 29.10., nedeľa 30.10., utorok 1.11.)
- od železničnej stanice
o 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 a 18.25 hod;
- od krematória
o 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 a 18.45 hod.

2. Cez pracovný deň (pondelok 31.10.)
- od železničnej stanice
o 17.25 a 18.25 hod;
- od krematória
o 17.45 a 18.45 hod.

- - -

V súvislosti s ukončením ďalšej etapy výstavby mimoúrovňovej križovatky Prešovská cesta – Sečovská cesta – Južné nábrežie dôjde od nedele 30. 10. 2005 (cca od 9.00 hod) k týmto zmenám v umiestnení autobusových zastávok MHD:
1. Zastávky „Viničná“ a „Vyšné Opátske – gymnázium“ sa premiestňujú na novovybudovanú východnú časť Južného nábrežia.
2. Opäť sa zriaďuje zastávka „Ovsená“ na Južnom nábreží, ale len v smere na Palackého ulicu resp. na Prešovskú cestu (bude umiestnená na inom mieste ako predtým – medzi križovatkami s Jačmennou a Ovsenou ulicou);
3. V zastávke „Colnica“ (smer od Palackého):
a) sa ruší doterajšie stanovište na Palackého ulici;
b) pre linky smerujúce na Sečovskú a Prešovskú cestu (č. 11, 15, 18, 20, 30, 32, 33, 37, 51, 53 - 56, RA5 - RA8 a 101) sa zriaďuje nové stanovište na nábehu na novovybudovaný stredný most cez Hornád;
c) pre linky smerujúce na Južné nábrežie (č. 13, 19, 25, 27 a 103) sa zriaďuje nové stanovište na novovybudovanej komunikácii za čerpacou stanicou Agip (za pravým odbočením z Palackého).

- - -

Od utorka 1. 11. 2005 premáva MHD v Košiciach podľa zimného cestovného poriadku. Zmeny sa týkajú týchto autobusových liniek:
a) linka č. 20 – ruší sa jej zastavovanie v zastávke „Dargovských hrdinov – odpočívadlo“ na Sečovskej ceste;
b) linka č. 29 – cez dni školského vyučovania dopoludnia a cez všetky dni večer sa interval obmedzuje z 30 na 60 minút;
c) linka č. 33 – cez voľné dni sa rušia 2 spoje dopoludnia a 2 spoje večer (pre samotný utorok 1.11. však platia na tejto linke aj vyššie uvedené posilnenia).


Košice 25. 10. 2005
Dopravný podnik mesta Košice