Petícia na ulici Ladožská v MČ Košice - Nad jazerom za zriadenie ohradeného priestoru na kontajnery a úpravu parkoviska

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

  1. Zriadenie trvalého ohradeného priestoru na kontajnery domáceho a separovaného odpadu pre vchody Ladožská č. 1 až 6 v Košiciach – Nad jazerom
  2. Úprava parkoviska pred Ladožská č. 4 až č. 6.

Prílohy