Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18