Petícia občanov - nesúhlas s plánovanou výstavbou 8 podlažného bytového domu na ul. Bernolákovej 24

Mesto Košice v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov - nesúhlas s plánovanou výstavbou 8 podlažného bytového domu na ul. Bernolákovej 24, výstavbou parkoviska k domu a prenájmom mestských pozemkov na parkovisko, riešením dopravnej situácie v uvedenej lokalite.