Prejsť na obsah

Petícia občanov za rekonštrukciu chodníka na Užhorodskej ulici v Košiciach

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

„Petícia občanov za rekonštrukciu chodníka na Užhorodskej ulici v Košiciach“.