Petícia proti vyrúbaniu stromu na Ostravskej č. 26 v Košiciach

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov obytného domu na Ostravskej č. 26 v Košiciach proti vyrúbaniu stromu na uvedenej adrese.