Petícia proti výstavbe bytového domu s názvom Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku, Košice

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe bytového domu s názvom Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku-Košice“ na pozemku na parcele č. 3716/1 a 3717, k.ú. Huštáky, Kpt. Nálepku, MČ Košice Staré mesto, na ktorom sa nachádza rodinný dom so záhradou.