Petícia proti výstavbe nového parkoviska na vnútornom dvore - Komenského, Bocatiova, Czambelova a Slovenskej jednoty