Petícia proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:

Petícia proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska.