Petícia proti zámene pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice, výstavbe potravín a za odstránenie plota okolo Pravoslávneho chrámu