Petícia proti zámeru Mesta Košice k prenájmu nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice na výstavbu Charitného domu