Petícia vo veci nesúhlasu s výrubom drevín

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov MČ Košice - Sever, v ktorej vyjadrujú nesúhlas s výrubom drevín v lokalite Tomášikova 11,13 a 15.

Oznámenie o vybavení petície je uložené v prílohe