Petícia za bezodkladné zrušenie letnej záhrady v pivárni, Inžinierska 26, Košice