Petícia za nepovolenie výstavby vjazdu a výjazdu na pozemok "Polyfunkčný objekt Ipeľská, Košice" z Popradskej ulice