Petícia za odstránenie dopravnej značky ,,Chodník pre chodcov a cyklistov“ z chodníka na Watsonovej ulici

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom:
Petícia za odstránenie dopravnej značky ,,Chodník pre chodcov a cyklistov“ z chodníka na Watsonovej ulici na strane obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice.