Petícia za odstránenie nehnuteľnosti na Stokráskovej 1 v Košiciach