Petícia za odstránenie ostrovčeka na Kavečianskej ceste a za presmerovanie výjazdu z parkoviska patriaceho k bytovému domu na ul. Huncovská 14/A smerom na Huncovskú ulicu

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov MČ Košice - Sever za odstránenie "ostrovčeka" na Kavečianskej ceste a za presmerovanie výjazdu z parkoviska patriaceho k bytovému domu na ul. Huncovská 14/A smerom na Huncovskú ulicu.