Petícia za opravu komunikácie a chodníka po rekonštrukcii SPP - Česká ulica