Petícia za osadenie parabolického zrkadla na Hurbanovej ulici č.26 - 28