Petícia za realizáciu prepojovacieho chodníka k bytovým domom Palárikova smerom k Námestiu osloboditeľov

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov z ul. Palárikovej 7 - 11 Košice, za realizáciu prepojovacieho chodníka k bytovým domom Palárikova smerom k Námestiu osloboditeľov