Petícia za riešenie nelegálnych osád v Záhradkárskej lokalite Jarmočná pri Malej stanici, Pri bitúnku, Jazerná, Osady pri firme Pema v MČ Košice - Juh