Petícia za schválenie UPN HSA č. 16/2019 lokalita Tlačiarne

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom: 
 
PETÍCIA ZA SCHVÁLENIE UPN HSA č. 16/2019 LOKALITA TLAČIARNE
(Územný Plán Hospodársko-Sídelnej Aglomerácie) v mestskej časti Košice – Sever, lokalita Východoslovenské tlačiarne Košice.