Petícia za schválenie zákona umožňujúci dobrovoľníkom odpratávať sneh za finančnú odmenu