Petícia za vybudovanie oploteného kontajneroviska pre Hronskú 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície: 

Obsah PETÍCIE:

  1. vybudovanie oploteného kontajneroviska pre Hronskú 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody
  2. zrealizovanie osvetlenia v priestore uvedeného kontajneroviska
  3. oprava poškodených chodníkov pre Hronskú 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody
  4. vyznačiť parkovacie miesta bielymi čiarami, parkovisko pred Hronskou 11, 13, 15 a 17 zo strany ulice Obrody aj zo strany Kina DRUŽBA.