Petícia za vytvorenie pakovacích miest v rezidentskej zóne Čsl. armády 1,3,5,7,9,11 a 13