Petícia za zabezpečenie prístupu k bráne

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom: Petícia za zabezpečenie prístupu k bráne.