Petícia za zachovanie Borovicového hája

Mesto Košice podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zachovanie Borovicového hája.