Petícia za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC Merkúr

Oznámenie o vybavení petície je uložené v prílohe