Petícia za zachovanie trhoviska „Blšák“, Alejová 2 v Košiciach

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za zachovanie trhoviska „Blšák", Alejová 2 v Košiciach, v ktorej žiadajú o riešenie problému s prenájmom pozemkov pod trhoviskom, resp. sú za obnovu, poprípade výstavbu nového trhoviska pre Mesto Košice a priľahlého regiónu.