Prejsť na obsah

Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach - oznámenie výsledku vybavenia petície

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície postúpenej z Mestskej časti Košice – Staré Mesto pod názvom:

„Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach“.