Petícia za zrušenie stavebného povolenia na výstavbu 12-ich parkovacích miest v k.ú. Skladná Košice