Prejsť na obsah

Plaketa pre dlhoročného záhradníka

Primátor Zdenko Trebuľa odovzdal v stredu 21. septembra 2005 plaketu primátora mesta pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín – Jánovi Kaliničovi. Dlhoročný záhradník Správy mestskej zelene s. r . o Košice prevzal ocenenie za údržbu a skrášľovanie parkov v centrálnej mestskej zóne.

Ján Kalinič po absolvovaní štúdia na odbornom učilišti v Spišskom Štiavniku nadobudol v praktickom výcviku dobrú znalosť záhradníckych prác. Od 1. októbra 1963 nastúpil ako robotník do Záhradníckeho a sadovníckeho podniku mesta Košice, kde po viac ako 28 ročnom pôsobení ukončil pracovný pomer v marci 1992. Od apríla 1992 začal pracovať v Správe mestskej zelene ako strážnik parku. Dnes je záhradníkom so zameraním na dozor a údržbu parkov v mestskej časti Staré mesto. V rámci svojej pracovnej náplne zabezpečuje čistotu a údržbu mestskej zelene. Robí sadovnícke práce a údržbu parkov v centre mesta. Aktívne sa podieľal na realizácii sadových úprav pri rekonštrukcii parkov pred a za Divadlom Janka Borodáča. Všetky práce robí vždy veľmi dôsledne a svedomito. V roku 1975 prišiel nešťastnou náhodou o prsty na pravej ruke. Aj ako občanom so zdravotným postihnutím však zvýšenou pracovnou aktivitou a iniciatívou prispieva k skrášľovaniu centra mesta i nad rámec svojich pracovných povinností. Svojím osobným prístupom k práci pomáha plniť úlohy Správy mestskej zelene Košice, ale i záujmy všetkých obyvateľov mesta. Skrášlené životné prostredie metropoly Východu je aj dielom šikovných rúk Jána Kaliniča, ktorého mnohí Košičania z videnia určite poznajú.