Prejsť na obsah

Počet zberných dvorov v meste narastá

Leto nebýva len časom dovoleniek, ale aj vhodným obdobím na prestavbu bytu či domu, pri ktorej sa obyvatelia zbavujú vecí, ktoré sa do klasických kontajnerov nezmestia a tiež tam ani nepatria. Odpad sa tak hromadí v blízkosti kontajnerov a stáva sa zbytočne zdrojom ďalšieho znečisťovania sídliskových priestorov.
V Košiciach už niekoľko rokov fungujú dva zberné dvory, ktoré prevádzkuje firma KOSIT. Táto povinnosť KOSIT-u vyplýva zo zmluvy, ktorou sa rieši odpadové hospodárstvo mesta. Zberné dvory Pri bitúnku a na Jesenského 4 sú určené pre občanov, firmy a organizácie a slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu. Obyvatelia tu môžu priniesť obyčajný (papier, sklo, domáce spotrebiče, rádiá, televízory, počítače, nábytok, zrezaná zeleň, okná, textil) aj špeciálny (nebezpečný, toxický, ...) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu, či už z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.
V septembri sa otvorí v poradí už tretí zberný dvor na Popradskej ulici, ktorý bude slúžiť najmä obyvateľom Terasy a sídliska KVP. Pripravená je projektová dokumentácia na otvorenie dvora na Textilnej ulici a v MČ Šaca. V roku 2009 má mesto plány priblížiť túto službu aj obyvateľom sídlisk Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Náklady na prevádzkovanie týchto zberných dvorov sú z poplatkov, ktoré občan platí za odpad.

Ďalšou možnosťou ako sa zbaviť nadrozmerného odpadu sú veľkokapacitné kontajnery, ktoré v rámci jarného a jesenného upratovania rotujú po sídliskách. Harmonogram ich rozmiestnenia určujú jednotlivé Mestské časti. Obyvateľom, ktorí tieto veľkokapacitné kontajnery nevyužijú a ponechajú odpad pri smetných kontajneroch hrozí pokuta až do výšky 1000 Sk.