Prejsť na obsah

PODMIENKY SPÔSOBU, ÚČASTI A VYKONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KOŠICE A NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 217 zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 21.septembra 2015, schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky.

Podrobné informácie sa nachádzajú v prílohe