Prejsť na obsah

Požiar v spaľovni ovzdušie neohrozil

Vyskytol sa na dvoch od seba nezávislých miestach. V prvom priestore horelo vyseparované drevo, odpad zo zelene, nábytok privezený z územia mesta Košice. Tento odpad bol pripravený na drvenie pre termický proces a vhodná časť na odvoz do kompostárne. V druhom priestore pri vzdialenej hale dcérskej spoločnosti KOSIT a.s. East – paper s.r.o. horel zlisovaný papier. Na miesto požiaru boli privolaní požiarnici, ktorí vďaka včasnému zásahu zabránili väčším škodám na zariadeniach. Znehodnotených bol cca 1000 ton vyseparovaného materiálu. Následný monitoring Inšpekcie životného prostredia nepreukázal žiadne zvýšené hodnoty nebezpečných prvkov v ovzduší.
Je možné predpokladať, že požiar nastal v dôsledku extrémnych horúčav, pri ktorých sa skladovací materiál presušil a následne vznietil. Nedá sa ale vylúčiť ani úmyselné zapálenie. Vyšetrovaním príčin požiaru sa zaoberá polícia.
„V septembri očakávame dobudovanie strešného systému v priestore strediska separovaného zberu, ktorý by mal podobným prípadom zabrániť“, informovala riaditeľka spaľovne odpadov Ing. Anna Makatúrová.

Jana Geročová