Prejsť na obsah

Pozvánka verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov“ KOSIT, a.s.

Ministerstvo životného prostredia SR písomne oznámilo, že navrhovateľ, KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zastúpený spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, mu predložil  podľa § 31 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení vplyvov činnosti na ŽP „ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov“ v k.ú. Barca. 

Mesto Košice, obec Valaliky a obec Kokšov – Bakša  v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa   21. 07. 2022  (štvrtok )  o  14.00 hod., v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v Malej zasadačke na prízemí.