Prejsť na obsah

Pracoviská KPK na Magistráte praskali v januári vo švíkoch

Vyše deväťtisícsto oznámení k zmene výpočtu miestnych daní vybavilo sedem špecializovaných pracovísk Kancelárie prvého kontaktu /KPK/ na magistráte mesta za uplynulý mesiac. Je to takmer o tritisíc viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka.

Štatisticky približne každá desiata košická domácnosť - z celkového počtu takmer osemdesiattisíc - zaznamenala zmenu v majetkových pomeroch za uplynulé ročné obdobie. Svedčí o tom počet podaných daňových priznaní daní za byt, dom, garáž či pozemok, ktoré sa udiali v posledných dvanástich mesiacoch. Týkali sa ich kúpy, predaja, výmeny, zdedenia, reštitúcie, či iného spôsobu nadobudnutia tohto majetku. Časť občanov podávala tiež podanie týkajúce sa dane za psa.

Viac ako tritisícdvesto upresnení a zmien prišli nahlásiť Košičania aj k poplatku za komunálny odpad. Spolu s približne dvetisíc finančnými platbami realizovanými priamo v pokladni Kancelárie prvého kontaktu a rovnakým počtom klientov v podateľni mestského magistrátu, ďalšími tisícsto požiadavkami na kopírovacie služby a viac ako štyristo osvedčovaniami listín a podpisov, dosiahol počet vybavovaných klientov na prízemí mestského magistrátu v prvom mesiaci roka „rekordných" 18 tisíc - najviac za celé obdobie od vzniku KPK v máji roku 2006.

V závere roka nainštalovanú bezbariérovú plošinu s cieľom uľahčenia schodišťového vstupu imobilným občanom a rodičom s kočíkmi „preverila" za mesiac v praxi rovná päťdesiatka užívateľov. Aktuálne stav pri vybavovaní stránok si občania mesta - ako jediní na Slovensku - môžu pozrieť nepretržite na on-line webkamere umiestnenej priamo v KPK, a to na adrese www.kosice.sk / Pohľad do vestibulu Magistrátu - Kancelária prvého kontaktu/.

Posledným z námetov vylepšenia služieb pre občanov mesta ich magistrátom je už skôr oznámený prísľub Dopravného podniku mesta Košice - umiestnenie moderného prístroja na výdaj lístkov a dobíjanie všetkých druhov čipových kariet mestskej hromadnej dopravy v priestoroch KPK.

Zdroj: KPK