Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za apríl 2020