Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za august 2019