Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za december 2020