Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za február 2020