Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za január 2021