Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za júl 2020