Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za jún 2020