Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za máj 2019