Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za marec 2020