Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za november 2020