Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za október 2019