Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za september 2019