Prejsť na obsah

Primátorský punč sa bude predávať aj v tomto roku, k jednorazovým pribudnú keramické hrnčeky

V rámci Košických Vianoc, ktoré začínajú slávnostným otvorením v pondelok 5. decembra o 17. hodine na pódiu pri Immaculate, sa bude až do 23. decembra predávať tradičný tzv. primátorský punč. Táto verejná zbierka na charitatívne účely bude v jednom zo stánkov vianočných trhov na Hlavnej ulici denne od 17. do 18.30 hod. Výťažok z predaja bude rozdelený pre detské domovy, domovy dôchodcov, neziskové organizácie s charakterom sociálnych služieb na základe žiadostí subjektov a rozhodnutia na porade primátora mesta Košice v priebehu januára 2006.
Verejnú zbierku na charitatívne účely povolil Obvodný úrad Košice v zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

Verejná zbierka sa bude robiť prostredníctvom predaja primátorského punču len vo vyhradenom stánku. Jedna dávka – 2 dcl punču v jednorázovom pohári bude za minimálny príspevok 20 korún. Jedna dávka punču v keramickom hrnčeku bude vrátane hrnčeka stáť minimálne 100 korún. Horná hranica príspevku nie je stanovená. Príspevok budú kupujúci vkladať do uzamknutej urny, z ktorej sa peniaze vyberú každý deň v prítomnosti na to určenej komisie a príslušníkov Mestskej polície. Peniaze budú uložené na samostatný účet. Vyúčtovanie zbierky predloží mesto do 31. januára. Všetky náklady spojené s konaním verejnej zbierky budú riešené sponzorsky. O prípravu teplého nápoja sa postará Gastroservis Košice, s.r.o.